การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "เพชรบวรวิทย์"

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ "เพชรบวรวิทย์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย "๑๑๙ ปี ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ได้ดีทุกที่ทุกทาง"

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก