โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทร 054-225089 โทรสาร 054-222637

e-mail : lplaorutis@dusit.ac.th

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก