>>เชิญชวนเต้นแอโรบิค ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
>> โครงการ "กาดมั่วครัวละออ"(พืช ผัก พื้นบ้าน อาหารปลอดภัย) เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธ โดยเริมตั้งแต่งวันที่ 3 สิงหาคม 2561 (ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสำนักงานหรือแจ้งครูประจำชั้นโดยตรง)

>> เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ได้จัดกิจกรรม "ชวนแม่ย้อนวันวาน" ร่วมกันแต่งกายชุดย้อนยุค 60-90's

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก