กิจกรรม :

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา และคณะ

 
 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก